Thông tin ảnh cưới Archives - KHÓI STUDIO

Chụp ảnh cưới là khâu quan trọng trong quá trình chuẩn bị của một đám cưới. Các hình ảnh của ...

Địa điểm chụp : Cổng thành cổ – Nội Thành Vinh Thời gian : tháng 10/2017